sub visual
商学院 News
보기
题目 2018-2 经营大学院 专业进修课程(Pre-MBA) 合格者名单公布
作者 管理员 发表日期 2018.08.17 查询 203

2018-2 经营大学院 专业进修课程(Pre-MBA) 合格者名单公布

 

1.合格者名单(共24名)

序号

姓名

准考证号

1

HUANG JIAYU

611821A0001

2

NARIGALA XXX

611821A0002

3

WANG BINGXI

611821A0005

4

WANG WEIKANG

611821A0006

5

ZHOU ZHIYI

611821A0007

6

MENG JING

611821A0008

7

WANG WENJING

611821A0009

8

YANG YINGCHEN

611821A0010

9

CHEN PENGYU

611821A0011

10

WANG YUTONG

611821A0012

11

LI YUN

611821A0013

12

LI YONGKANG

611821A0014

13

NIUYI

611821A0015

14

DU KANG

611821A0017

15

WANG BINGQI

611821A0018

16

YU YITIAN

611821A0020

17

WANG XIANNI

611821A0023

18

LI ZIYU

611821A0024

19

WANG YIJING

611821A0025

20

TAN DINGMING

611821A0026

21

LUO WENJING

611821A0027

22

LI WEIDONG

611821A0028

23

QU XIANZE

611821A0029

24

HAO YUN

611821A0030

 

2. 标准入学许可书发放(办理签证用)

    - 邮寄

3. 课程时间:2018.09.01. ~ 2018.12.31.

4. 学费:6,800,000韩币

- 学费缴纳:个别通知

 

※ 课程时间可能会根据学士日程发生变动

 

经营大学院 行政室

 

上篇 2017学年后期学位授予仪式通知(包含毕业礼服租借通知)...
下篇 2018学年第二学期专业考试申请

目录